పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ 5 జానపద గేయాలు.

పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ 5 జానపద గేయాలు.

On

గమ్మతైన వేషాలు, హుశారేతించే పాటలు, కితకితలు పెట్టె కామెడీ అన్ని పవన్ సినిమా లో ఉంటాయి. పవన్ లో ఒక గాయకుడు కూడా దాగున్నాడు. జానపద గేయలంటే పవన్ కి చాల ఇష్టం. పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ 5 జానపద గేయాలు. బాయ్ బాయ్ యే బంగారు రవణమ్మ 2. ఎం పిల్ల మాటాడవ 3.తాటి చెట్టు 4.నువ్వు…

పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్

పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్

On

ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు చాల మంది వుంటారు. కాని ట్రెండ్ సెట్ చేసేది ఆయనొక్కడే. ఎవరితోనూ పోటి పడదు, ఎవరు ఆయనకీ పోటి రాలేరు. వాతావరణం వేడెక్కితే  కకరిగిపోయేది కాదు ఆయన పాపులారిటీ. ఉరుము వచ్చిన మెరుపు వచ్చిన అలాగే వుండే ఆకాశం లాంటిది అయన పాపులారిటీ. అందుకే ఆయన అభిమానులకు ఆరు అడుగుల బుల్లెట్. ఆయనే…

పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే విషెస్

పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే విషెస్

On

ట్రెండ్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు చాల మంది వుంటారు. కాని ట్రెండ్ సెట్ చేసేది ఆయనొక్కడే. ఆయన ఎవరితోనూ పోటి పడడు, ఎవరు ఆయనకీ పోటి రాలేరు. వాతావరణం వేడెక్కితే  కకరిగిపోయేది కాదు ఆయన పాపులారిటీ. ఉరుము వచ్చిన మెరుపు వచ్చిన అలాగే వుండే ఆకాశం లాంటిది అయన పాపులారిటీ. అందుకే ఆయన అభిమానులకు ఆరు అడుగుల బుల్లెట్….

జనసేన పార్టీ జెండా మరియు  సిద్ధాంతాలు

జనసేన పార్టీ జెండా మరియు సిద్ధాంతాలు

On

పార్టీ చిహ్నం మరియు జెండా ఈ పార్టీ చిహ్నం మన దేశం యొక్క చరిత్రను మరియు పోరాటాలను నిర్వచించే ఒక దళముల కలయిక. తెల్ల రంగు దీనిలోని తెలుపు నేపథ్యం భారత నాగరికత మరియు సంస్కృతిని, అనేక వేల సంవత్సరాల నిలకడైన శాంతి మరియు స్థిరత్వమును సూచిస్తుంది. ఎరుపు రంగు విప్లవ చిహ్నం. లోతైన మరియు నిజమైన మార్పును సూచిస్తుంది….